Pagina Web despre Ellen G. White
Pagina Web despre Ellen G. White
Ultimele descoperiri despre Ellen White

În lume au iesit multi prooroci mincinosi. 1Ioan 4:1

"Aceste carti...vor trece testul investigatiilor"

E Biblia suficientă?

Doamna White pretinde că mărturiile ei au fost dat deoarece adventiştii de ziua a şaptea nu cunoşteau Biblia:

Dacă aţi fi studiat Cuvântul lui Dumnezeu cu dorinţa de a atinge standardul biblic şi a atinge perfecţiunea creştină, n-aţi fi avut nevoie de Mărturii. Mărturii, Vol 5, p. 605

În acelaşi paragraf, pune la acelaşi nivel scrierile ei cu scrierile din Sfânta Scriptură:

Am luat preţioasa Biblie şi am înfăşurat-o în câteva Mărturii pentru biserică, date pentru poporul lui Dumnezeu. Am spus că aici apar cazuri pentru fiecare din noi ... Dumnezeu a fost mulţumit să vă dea fiecare rând şi fiecare învăţătură. Mărturii, Vol 5, p. 605

La fel cum mormonii adaugă Cartea lui Mormon la Scriptură, doamna White descrie în termeni vizuali cum pasează Mărturiile ei alături de Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Hai să le comparăm:

Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu

Scrierile lui Ellen White

Infailibil

Failibile (după cum recunoaşte şi ea)

O revelaţie perfectă a voii lui Dumnezeu (2 Tim. 3:16,17)

O revelaţie imperfectă, cu greşeli grosolane

Scris de oameni inspiraţi de"Duhul Sfânt" (2 Pet. 2:21)

În mare parte (cam 90%) plagiate de la autori creştini non-adventişti

În întregime într-o armonie perfectă

Conţin mărturii contradictorii izbitoare

Scris de zeci de autori, de-a lungul a mii de ani

Scrise de un autor în timp de 60 de ani (deşi unele cărţi, articole şi scrisori se pare că au avut-o ca autoare pe Fannie Bolton şi Marian Davis)

Profeţiile n-au dat niciodată greş. Profeţii n-au trebuit să revină niciodată şi să scoată părţi din scrierile lor atunci când acestea nu se întâmplau.

Conţin profeţii false grosolane. Doamna White a trebuit să şteargă părţi din viziunile ei referitoare la uşa închisă pentru mântuire.

E Biblia suficientă?

Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16,17

Scriptura conţine tot ce e necesar pentru ca un copil al lui Dumnezeu să fie "perfect." Cuvântul grec pentru "perfect" este artios care înseamnă, "complet, suficient, complet calificat." Biblia e completă. E suficientă. N-avem nevoie de altceva. De fapt, alte scrieri nu numai că ne pot răpi timpul de la studiul Scripturii dar ne pot duce pe drumuri greşite.

N-avem nevoie de scrierile "Părinţilor bisericii"
N-avem nevoie de Cartea lui Mormon
N-avem nevoie de
Mărturii

Dumnezeu ne vorbeşte prin Cuvântul Său iar Cuvântul Său e reprezentat de Sfânta Scriptură. Biblia, revelaţia inspirată, infailibilă a voii lui Dumnezeu e instrumentul ales de El pentru a-i inspira pe urmaşii Săi cu credinţă şi speranţă:

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. Şi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Romani 10:17, 15:4

Astfel, Biblia e suficientă pentru a ne face perfecţi şi compleţi, pentru a ne inspira cu credinţă şi speranţă şi pentru a ne arăta datoria noastră faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni. O carte care e "completă" n-are nevoie de nici o adăugare. E completă. Nu poate fi îmbunătăţită. Biblia e revelaţia completă şi perfectă a planului lui dumnezeu pentru omenire. Biblia n-are nevoie de adăugiri. Am face mai bine dacă am asculta cuvintele scrise se apostolul Ioan în ultimul capitol al ultimei cărţi din Biblie:

Dacă va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Apocalipsa 22:18