Pagina Web despre Ellen G. White
Pagina Web despre Ellen G. White
Ultimele descoperiri despre Ellen White

În lume au iesit multi prooroci mincinosi. 1Ioan 4:1

"Aceste carti...vor trece testul investigatiilor"

Profeţii greşite stânjenitoare

La începutul carierei sale, doamna White era cunoscută pentru prezicerile ei despre întoarcerea lui Hristos. Într-una din puţinele ocazii când doamna White a făcut o prezicere SPECIFICĂ asupra unui eveniment din viitor, prezicerea se referea la întoarcerea lui Hristos şi era făcută la o conferinţă din 1856. A pretins că unii din cei prezenţi vor fi răpiţi. Sigur că toţi sunt morţi acum.

Mi s-a arătat adunarea celor prezenţi la conferinţă. Îngerul mi-a spus: "Unii vor deveni hrană pentru viermi, unii vor trece prin cele şapte plăgi iar unii vor rămâne în viaţă pe pământ pentru a i răpiţi la venirea lui Isus. " Mărturii, Vol. 1, p. 131

 

Analiză

A minţit îngerul?

Observaţi că numai Tatăl ştie ziua ş ceasul întoarcerii Lui:

Despre ziua aceea şi despre ceasul acela nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Mat. 24:36

Observaţi că îngerii nu ştiu ziua şi ceasul întoarcerii lui Hristos! Dacă îngerii nu au această informaţie, cum puteau să-i spună lui Ellen White că unii din cei prezenţi la conferinţa din 1856 vor fi răpiţi?

Gândiţi-vă:

  1. Dumnezeu e omniscient. El e atotcunoscător. El ştie viitorul. Dumnezeu cunoaşte ziua şi ora exactă când El se va întoarce pe pământ (Mat. 24:36). A ştiut această zi şi această oră încă dinainte de crearea lumii.
  2. Dumnezeu "nu poate să mintă" (Tit 1:2). Prin urmare, e absolut imposibil ca Dumnezeu să le fi spus îngerilor că va veni în timpul vieţii oamenilor de la conferinţa din 1856. Dacă le-ar fi spus îngerilor că se va întoarce în anii 1800—ştiind în tot acest timp că ziua şi ora erau undeva departe în viitor –ar fi un mincinos.

De ce ar permite Dumnezeu (care ştie timpul exact a întoarcerii Sale) îngerului Său să-i spună profetului Său ceva ce ştia că NU se va întâmpla?

O succesiune neîntreruptă de eşecuri ce preziceau întoarcerea lui Hristos

Prezicerea din 1856 era ultima dintr-o serie uimitoare de eşecuri ale prezicerilor întoarcerii lui Hristos făcute de Ellen White. Lucinda Burdick, o prietenă a doamnei White din anii 1840, explică modul în care doamna White prezicea adesea întoarcerea lui Hristos:

I-am cunoscut pe James White şi Ellen Harmon (acum doamna White) la începutul anului 1845. ... Ea pretindea că Dumnezeu i-a arătat lucruri care nu s-au întâmplat. Odată, a văzut că Domnul va veni a doua oară în iunie 1845. Profeţia a fost discutată în toate bisericile şi într-o micuţă publicaţie a „uşii închise” scoasă în Portland, Me. În timpul verii, după ce a trecut luna iunie, am auzit un prieten întrebând-o cum explica viziunea? A răspuns că "i-au spus-o în limba Canaanului şi că n-a înţeles limba; că urma ca în Septembrie să vină Domnul, la a doua iarbă de pe câmp, nu la prima din iunie." A trecut septembrie acela şi multe altele şi nu L-am văzut încă pe Domnul. Curând, le era clar tuturor celor sinceri că multe lucruri au „fost probabil spuse în limba Canaanului" sau în alta pe care n-o înţelegea, deoarece au urmat eşecuri repetate. Pot să spun multe despre care ştiu eu însămi.
Odată, în drum spre partea de vest din Maine, a văzut că vor avea mult de furcă cu cei răi, vor fi închişi, etc. Au spus acest lucru în bisericile lor prin care treceau. Când s-au întors, au spus că au petrecut un timp minunat. Prietenii i-au întrebat dacă au avut vreun necaz cu cei răi sau dacă au trecut prin închisoare. Au răspuns "Deloc." Oamenii din toate bisericile au început curând să deschidă ochii şi s-au hotărât să fie împotriva viziunilor ei; şi de îndată ce au făcut asta, ea a început să-i vadă "cu pete pe haine," după spusele ei. Cunoşteam personal câţiva pastori pe care îi văzuse în împărăţie cu "Oh! Nişte cununi atât de strălucitoare, pline de stele."  Imediat ce s-au împotrivit viziunilor ei, i-a văzut ", fără speranţă, pierduţi pentru totdeauna, condamnaţi."
(O examinare a viziunilor doamnei Ellen White, Miles Grant, Boston: Publicată de Advent Christian Publication Society, 1877)

În ciuda eşecurilor ei din 1844 şi 1845, doamna White a continuat să prezică întoarcerea iminentă a lui Hristos. În 1849 asociatul ei Joseph Bates a anunţat că "a început timpul necazului." În vara lui 1849 o epidemie locală a lovit regiunea. Doamna White, văzând-o ca o împlinire a profeţiei despre sfârşitul lumii, prezice că epidemia se va răspândi curând:

"Ceea ce am văzut şi ceea ce am auzit despre epidemie e doar începutul a ceea ce vom vedea şi auzi. În curând, morţii şi ce muribunzii ne vor înconjura. " (Present Truth, Sept. 1849).

(Observaţie: Nu după mult timp după scrierea profeţiei, epidemia a luat sfârşit şi Statele Unite au intrat într-o perioadă de pace şi prosperitate relativă care a durat mai muţi ani. Citatul de mai sus a fost scos din articol când a fost republicat în Scrieri timpurii în 1882 şi puţini adventişti ştiu de existenţa lui.)

Prin Aprilie 1850 doamna White pretindea că a început cutremurul final:

"Cutremurul puternic a început." (Present Truth, Aprilie, 1850)

Între timp, soţul ei James pretindea că plecarea poporului lui Dumnezeu din Babilon (Apoc. 18:4) avusese deja loc:

"Babilonul, biserica nominală, a căzut. Poporul lui Dumnezeu a ieşit din ea. Acum este ‚sinagoga lui Satan' (Apoc.3:9). 'Un locaş a dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte” (Apoc. 18:2)." (Present Truth, Aprilie, 1850)

Pe 27 iunie 1850, doamna White a scris că au rămas numai câteva luni pentru ca poporul să se pregătească:

"Îngerul meu însoţitor mi-a spus 'vremea aproape s-a dus. Pregătiţi-vă, fiţi gata, pregătiţi-vă.' . . . acum aproape că s-a dus vremea . . şi ceea ce noi am învăţat timp de ani de zile, ei trebuie să înveţe în câteva luni." (Scrieri timpurii, p. 64-67).

E o afirmaţie foarte importantă. Doamna White spunea că adevărul pe care ea şi asociaţii ei l-au învăţat timp de cinci ani de zile va trebui să fie învăţat de noii convertiţi în doar câteva luni. Prin Septembrie 1850, doamna White dădea avertismentul că timpul lui Isus în Locul Preasfânt aproape se scursese:

"Am văzut că vremea lui Isus în Locul Preasfânt aproape s-a scurs şi nu mai durează mult... Vremea pecetluirii e foarte scurtă şi se va sfârşi în curând."Experienţă şi viziuni, p. 46-47.

Când Hristos n-a venit aşa cum se aşteptau, la începutul anilor 1850, doamna White a început treptat să nu mai prezică lucruri specifice despre întoarcerea Lui. Afirmaţia ei de la conferinţa din 1856 a fost ultima oară când a făcut o prezicere specifică despre vremea întoarcerii lui Hristos şi, la fel ca toate afirmaţiile ei dinainte despre acest subiect, timpul a dovedit că se înşeală.

Când ceea ce va spune proorocul acela în Numele Domnului nu va avea loc şi nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Proorocul acela l-a spus din îndrăzneală: să n-ai teamă de el. Deut. 18:22