Pagina Web despre Ellen G. White
Pagina Web despre Ellen G. White
Ultimele descoperiri despre Ellen White

În lume au iesit multi prooroci mincinosi. 1Ioan 4:1

"Aceste carti...vor trece testul investigatiilor"

Extremismul lui Ellen White

Unii oameni privesc la standardele înalte din scrierile doamnei White şi întreabă,

"Cum putea cineva cu nişte standarde atât de înalte să fie un fals profet?"

Răspunsul e că greşeala e la fel de mare dacă ţii standardul prea sus şi dacă-l ţii prea jos. Solomon spunea odată,

Nu fi prea neprihănit Eccl. 7:16 NKJV

Există două moduri de a te îndepărta de adevăr. Unul duce la imoralitate, celălalt la fanatism. Biblia ne avertizează să nu ne rătăcim pe aceste două drumuri:

Ochii tăi să privească drept, şi pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă şi toate căile tale să fie hotărâte: Nu te abate nici la dreapta nici la stânga. Prov. 4:25-27 NKJV

Extremele trebuie evitate deoarece tind să-i inducă pe oameni în eroare, departe de Dumnezeu. Hai să comparăm cele două extreme care ne duc departe de adevăr:

Extrema liberală

Extrema conservatoare

Standarde prea joase

Standarde prea înalte

Respingerea legii morale

Legalism

Nu atinge standardul Bibliei

Merge dincolo de Biblie

Formalism

Fanatism

Răzvrătit pe faţă

Ipocrit în secret

Doamna White merge dincolo de standardul biblic

Sfaturi extreme ignorate adesea de AZŞ

Majoritatea adventiştilor de ziua a şaptea, incluzând liderii bisericii, ignoră satul profetului lor care interzice următoarele:

Extremele în dietă contrazic Biblia

Deşi ea a mâncat carne aproape toată viaţa, doamna White şi-a petrecut aproape întreaga viaţă promovând o dietă pur vegetariană. Doamna White a interzis consumul de carne şi a limitat consumul de ouă, lapte şi unt. Această dietă e desigur preferabilă şi mult mai sănătoasă, dar depăşeşte cu mult standardul Bibliei. Isus ne-a dat "un exemplu, ca să mergeţi pe urmele Lui". (1 Pet. 2:21). Ce mânca Isus?

În 1902 doamna White a spus că în curând, oamenii lui Dumnezeu trebuie să înceteze să mai consume produse lactate şi ouă (vezi Mărturii, vol. 7, p. 135). E bine că numai puţine persoane i-au urmat sfatul căci vitamina B12 se găseşte numai în produse animale. Carenţa în vitamina B12 poate cauza grave probleme de sănătate. .

Recent, oamenii de ştiinţă au descoperit importanţa acizilor graşi Omega-3, care se găsesc în peşte, carne şi ouă. Acizii graşi Omega-3 joacă un rol important în buna funcţionare a funcţiilor cardiovasculare, imunologice şi ale sistemului nervos. Acizii graşi Omega-3 sunt foarte greu de obţinut dintr-o dietă strict vegetariană. Unul din aceşti acizi, DHA, e important pentru funcţiile mentale şi vizuale. DHA se găseşte în carnea roşie, în organele animale şi în ouă—toate interzise de doamna White.

Extremele în îmbrăcăminte treceau dincolo de standardele biblice

Îmi amintesc de nişte prieteni adventişti ce locuiau în Texas. Adoptaseră reforma îmbrăcăminţii. În toiul verii, pe cea mai mare căldură, familia purta haine cu mâneci lungi. Mama purta "rochia reformată" deoarece credea că Dumnezeu i-a spus doamnei White că asta vria El să poarte femeile adventiste. Îmbrăcămintea consta dintr-o pereche de pantaloni pe sub o rochie lungă. Aceşti oameni ofereau un adevărat spectacol pe o căldură de +100 de grade Fahrenheit la temperatura din Texas! Mama transpira întruna, iar feţele bieţilor copii erau roşii de căldură. Cred că era un adevărat chin! Dar doamna White spunea că nici măcar "glezna" nu trebuie expusă privirilor bărbaţilor (Health Reformer, 5/1/1872) şi că extremităţile copiilor trebuie îmbrăcate. (Health Reformer, 1/1/1877).

În vreme ce Biblia ne învaţă modestia în îmbrăcăminte, nu impune ca extremităţile să fie îmbrăcate tot timpul. Un studiu al Scripturii va arăta că oamenii lucrau afară pe câmp şi pe lacuri fără să aibă extremităţile acoperite. Saul a profeţit gol şi Dumnezeu i-a spus lui Isaiaumble gol trei ani de zile:

Doamna White interzicea purtarea podoabelor, chiar şi a verighetelor:

Nici un ban nu se va cheltui pe un inel de aur care să adeverească că suntem căsătoriţi. (Mărturie specială către pastori şi lucrători, Nr.3, 1895).

Această restricţie depăşeşte cu mult cerinţele Bibliei. Biblia ne spune că bogaţii care luau parte la serviciile divine din Noul Testament purtau inele de aur (vezi Iacov 2:2). Atunci când "fiul risipitor" s-a întors din peregrinările sale, tatăl său, care-L reprezintă pe Dumnezeu, i-a pus un inel pe deget (Luca 15:22). Dacă Isus era împotriva purtării inelelor, de ce L-ar fi reprezentat pe Tatăl Său punându-i un inel copilului Său?

Extreme în moralitate

Una din grijile doamnei White erau întâlnirile între studenţii şi studentele de la colegiile adventiste. Era foarte împotriva acestei practici lipsite de moralitate:

Infatuarea dintre voi e mai degrabă satanică decât divină. Nu vreau să vă dezamăgesc în ceea ce priveşte Battle Creek. Regulile sunt stricte acolo. Nu se permite curtarea. Şcoala n-ar avea nici o valoare pentru studenţi dacă s-ar implica în poveşti de dragoste aşa cum aţi făcut voi. Colegiul nostru ar deveni în curând imoral. Mărturii, Vol. 5, p. 109

Se pare că doamna White simţea povara de a acuza masturbarea. A scris împotriva acestui păcat mult mai mult decât împotriva oricărui alt păcat sexual. Spunea despre cei ce practicau masturbarea:

Nu realizează cât este de păcătoasă această practică degradantă... (Mărturii Vol. 2, p. 347)

Ridica masturbarea la rangul de "abominaţie:"

Mi s-a arătat că acest viciu e o abominaţie în ochii lui Dumnezeu. (Apel către mame, p. 25)

În vreme ce Biblia condamnă necurăţia gândurilor şi a faptelor, nu menţionează niciodată că masturbarea ar fi un păcat, deci cu atât mai mult o abominaţie. Abominaţia e un păcat care atrage pedeapsa cu moartea. Biblia enumeră abominaţiile sexuale în Levitic 18:

Masturbarea lipseşte de pe lista abominaţiilor. Încă o dată, doamna White a mers dincolo de moralitatea Bibliei şi a luat iniţiativa de a ridica masturbarea la rangul de abominaţie.

Doamna White avea probleme chiar şi cu dezbrăcarea într-un cadru medical:

Femeile ar trebui educate şi calificate cât se poate de bine pentru a deveni medici pentru bolile delicate care le supără pe femei, astfel încât părţile lor secrete să nu fie expuse privirilor bărbaţilor ... Este o practică îngrozitoare, descoperirea părţilor secrete ale femeilor în faţa bărbaţilor sau cazurile în care bărbaţii sunt trataţi de femei. (Kress Collection, p. 23)

Gândiţi-vă la toţi ginecologii şi obstetricienii care se fac vinovaţi de această "practică îngrozitoare!" În timp ce Biblia interzice pofta, în Biblie nu apare nici o interdicţie pentru bărbaţii doctori care tratează femeile din punct de vedere medical.

Concluzie

Faptul că doamna White avea standarde înalte nu dovedeşte că era un profet al lui Dumnezeu. Profetul Mahomed avea nişte standarde înalte în Coran. Era un profet al lui Dumnezeu?

Standardele înalte nu sunt echivalentul îndreptăţirii. Fariseii aveau standarde înalte şi au fost condamnaţi de Hristos pentru răutatea lor. E la fel de greşit să treci dincolo de Cuvântul lui Dumnezeu şi să pui restricţii inutile asupra oamenilor şi să nu împlineşti cerinţele lui Dumnezeu.

Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc eu şi să nu scădeţi nimic din ele, ci să păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, aşa cum vi le dau eu. Deut. 4:2

N-adăuga nimic la cuvintele Lui, ca să nu te pedepsească şi să fi găsit mincinos. Prov. 30:6