Pagina Web despre Ellen G. White
Pagina Web despre Ellen G. White
Ultimele descoperiri despre Ellen White

În lume au iesit multi prooroci mincinosi. 1Ioan 4:1

"Aceste carti...vor trece testul investigatiilor"

Doamna White plagiază de la Milleriţi

Ellen White

Autori Milleriţi

Ca un val, mişcarea a măturat pământul. ... Era puţină bucurie extatică, mai degrabă o cercetare interioară a inimii... Spiritul profeţiei, vol. 4, p. 249

A măturat pământul cu forţa unei tornade şi a atins inimile din diferite locuri îndepărtate aproape în acelaşi timp . . . Peste tot, avea efectul unei adânci cercetări interioare a inimii." Advent Herald, 30 octombrie 1844.

Dumnezeu a vrut să-Şi pună poporul la încercare. Mâna Lui a acoperit o greşeală în calculul perioadelor profetice. Adventiştii nu au descoperit eroarea şi nici n-a fost descoperită cei mai învăţaţi dintre adversarii lor. Spiritul profeţiei, vol. 4, p. 249

În vreme ce noi n-am observat această discrepanţă, nu a fost observată nici de adversarii noştri învăţaţi Advent Herald, 13 Noiembrie, 1844

Apăreau nori negri, grei, care se ciocneau între ei...

E un cutremur puternic...

Se aude strigătul ascuţit al uraganului, ca vocile unor demoni...

Cei care cu puţin timp în urmă erau lipsiţi de griji…sunt acum copleşiţi de uimire şi tremură de frică. Vaietele lor astupă zgomotul naturii. ...

În curând, la răsărit apare un mic nor negru…din ce în ce mai luminos şi mai glorios...

Chipul Lui [al lui Hristos] întrece în strălucire soarele la amiază. ...

Regele regilor coboară pe nor, învăluit într-o manta de flăcări. ...pământul tremură înaintea Lui.

Tragedia veacurilor, versiunea din 1888, p. 637-641

Deodată, norii se înfăşoară în întuneric şi foc. Pământul se cutremură, soarele de pe cer e învăluit de umbrele înfricoşătoare ale întunericului care se apropie. Ţipetele ascuţite ale demonilor se aud printre rafalele de vânt. Tunetul ultimei trompete sună din ce în ce mai tare. Creaţia se înfioară. Copiii oamenilor sunt cuprinşi de ameţeală şi groază. Aleargă de colo colo în disperare. Feţele li se întunecă de groază şi strigătele lor de disperare se pierd în urletul furtunii. Încă o clipă şi peste toate se aşterne liniştea morţii. Pământul şi mulţimile lui sunt mute de uimire şi natura rămâne nemişcată. La răsărit, întunericul se risipeşte şi un nor de slavă apare pe cer cu strălucirea a zece mii de sori. Pe nor stă unu ca Fiu Omului. Capul şi părul Lui sunt albe ca lâna iar ochii ui sunt ca para focului. Are un veşmânt ung până la pământ şi e încins cu o cingătoare de aur. Chipul Său e ca soarele ce străluceşte cu toată puterea lui iar vocea Lui e ca vuietul multor ape. Mantia Lui în flăcări acoperă bolta cerească. Vine în slava Tatălui Său, împreună cu sfinţii îngeri. Când vorbeşte, pământul se cutremură şi mormintele se deschid. Advent Harbinger, "Ziua de apoi", 21 Noiembrie, 1844

Încă din 1844 am adus mărturia mea că trecem printr-o perioadă în care trebuie să luăm aminte la noi înşine, pentru ca inimile noastre să nu se încarce cu îmbuibarea şi beţia şi cu grijile acestei vieţi în aşa fel încât ziua aceea să ne ia pe nepregătite. Până acum am aşteptat şi am privit şi n-a existat nici o proclamare profetică care să intervină între finalul perioadelor profetice din 1844 şi venirea Domnului nostru. Nu cunoaştem nici ziua, nici ora, nici o vreme specifică şi totuşi, calculul profetic ne arată că Hristos e la uşă. Manuscript Releases, Vol. 10, Nr. 816

Prin urmare, poziţia noastră este aceea prezentată în ultimul număr din Shield. Credem că aceasta e o perioadă de timp când trebuie neapărat să privim la noi înşine ca nu cumva inimile noastre să se încarce cu îmbuibare şi beţie şi cu grijile acestei vieţi şi ziua aceea să ne ia pe nepregătite. Poziţia noastră cere o aşteptare continuă, plină de încredere. Nu există nici o perioadă între prezent şi întoarcerea Domnului . . . nu cunoaştem ziua şi ora sau când e acest timp şi totuşi ştim că e chiar la uşă, că nu mai poate întârzia mult şi că poate veni peste noi în orice moment. Advent Shield, ianuarie, 1845.