Viaţa lui Ellen White de D.M. Canright

Capitolul 21 - "Daţi duminica Domnului"


De la început, doamna White a învăţat că papa a schimbat sabatul iar ţinerea duminicii era semnul fiarei şi, până la sfârşit, adventiştii de ziua a şaptea aveau să sufere o mare persecuţie pentru că n-aveau să înceteze munca duminica. Un decret avea să-i ucidă şi să-i radă de pe faţa pământului. (Scrieri timpurii p. 29, 47, 55, 143, 145, ed. 1882).

După un timp, din pricina comportării lor agresive şi a protestului vehement împotriva celor ce ţineau duminica, câţiva adventişti de ziua a şaptea au fost închişi pentru scurte perioade de timp ici şi colo pentru că au lucrat duminica şi în final, două din editurile lor, una din Londra şi una din Basil, Elveţia, au ost închise pentru că n-au respectat legile duminică şi legile care fixau numărul de ore de lucru pentru femei.

Acest lucru a pus-o pe gânduri pe doamna White şi  a avut o revelaţie pentru poporul ei să nu mai muncească duminica atunci când o cerea legea şi când erau ameninţate drepturile altuia. Au ascultat cu toţi imediat. Dar, după aceste instrucţiuni, cum mai pot fi ei persecutaţi că lucrează duminica?

În Australia exista o lege care le cerea să-şi închidă editura din Melbourne duminica. După această revelaţie, timp de trei duminici, n-au ascultat. Au fost apoi ameninţaţi cu arestul. Ce s-a întâmplat Au fost curajoşi în faţa legii şi au suferit pedeapsa aşa cum au spus că o vor face? Doamna White, oracolul lor divin, era din fericire chiar acolo. I-a sfătuit să devină martiri? O, nu! A avut imediat o revelaţie care le spunea să respecte legea, să închidă fabrica duminica şi să dedice ziua Domnului pentru lucrarea religioasă la fel ca şi cei care ţineau duminica.

Iată instrucţiunile ei din "Mărturii pentru biserică" Vol. IX., Nr. 37, publicat în 1909. E o negare pe aţă a tuturor lucrurilor pe care le învăţase înainte. Evită toate posibilităţile de persecuţie pentru lucrul de duminica. Spune: "Lumina pe care mi-a dat-o Domnul într-o vreme când ne aşteptam la o criză asemănătoare cu cea care se apropie de voi, a fost ca atunci când oamenii erau mişcaţi de o putere de jos să ţină duminica, adventiştii de ziua a şaptea trebuiau să se arate înţelepţi încetând munca în acea zi şi s-o dedice lucrării misionare" (p. 232). "Nu le daţi motive să vă numească călcători de lege." "Va fi uşor să treceţi de greutatea asta. Daţi duminica Domnului ca zi în care faceţi lucrare misionară."

Mai departe, spune: "Odată, cei ce răspundeau de şcoala noastră din Avondale [Australia] m-au întrebat 'Ce să facem? Reprezentanţii legii au poruncă să-i aresteze pe cei care lucrează duminica.' I-am răspuns „Va fi uşor de evitat această problemă. Daţi duminica Domnului ca zi pentru lucrarea misionară. Duceţi studenţi afară pentru a ţine întâlniri în diferite locuri şi faceţi lucrare misionară medicală. Îi vor găsi pe oameni acasă şi vor avea o ocazie grozavă să le vorbească despre adevăr. Acest mod de a petrece duminica Îi este întotdeauna plăcut Domnului" (p. 238).

Vom vedea imediat că acum doamna White îşi învaţă oamenii să ţină duminica la fel toţi cei care o fac cu conştiinciozitate; adică să aibă întâlniri religioase şi să facă lucrare religioasă! Trebuie să "se abţină de la munca obişnuită în acea zi"; trebuie să "dea duminica Domnului ca o zi pentru lucrarea misionară." Şi pentru a încheia toată povestea, li s-a spus că " acest mod de a petrece duminica Îi e întotdeauna plăcut Domnului." Perspectiva arestului a făcut-o pe doamna White să se schimbe imediat într-o zeloasă persoană ce respectă duminica. „Daţi duminica Domnului”. Mai observaţi un lucru: " Acest mod de a petrece duminica Îi e întotdeauna plăcut Domnului." Cât e de adevărat! Acum, dacă Îi e plăcut Domnului din partea adventiştilor, trebuie să-i fie plăcut şi din partea metodiştilor, baptiştilor, prezbiterienilor, congregaţionaliştilor şi a altora.

Dar iată care e problema: Dacă adventiştii iau sfatul ei, cum vor mai fi persecutaţi că lucrează duminica? Ce se întâmplă cu prezicerea că va ieşi un edict care îi va ucide pentru că au călcat legea duminicii? Asta au învăţat mereu adventiştii înainte. Dar în 1909 li s-a spus să înceteze să mai muncească duminica, să dedice ziua lucrării religioase şi să asculte de lege.

Dacă simpla perspectivă a unei amenzi îi face pe adventişti să înceteze lucrul şi să se supună legii , oare ameninţarea cu moartea nu i-ar face să se supună imediat? Cu siguranţă că da. Aceasta e o dovadă că întreaga lor teorie se prăbuşeşte când e pusă la încercare.

În cele din urmă, dacă metodiştii, baptiştii şi alţii au semnul fiarei pentru că „dau duminica Domnului” în serviciile lor religioase, de ce nu l-ar avea şi adventiştii dacă şi ei dau la fel duminica Domnului? Sigur că l-ar avea.

Dacă ţinerea duminicii e atât de îngrozitoare cum spun adventiştii, atunci ceea ce le spune aici doamna White să facă e un păcat – un compromis cu păcatul. E ca şi cum Daniel le-ar fi spus celor trei prieteni ai săi evrei: "Când oamenii sunt împinşi de o forţă de jos să vă oblige să vă plecaţi şi să vă închinaţi idolilor, nu le daţi motive să vă numească călcători de lege. Puteţi evita uşor această problemă. Trebuie să fiţi înţelepţi dedicând acest timp rugăciunii. Plecaţi-vă,  dar în timp ce sunteţi plecaţi, rugaţi-vă lui Dumnezeu din cer. Acest gen de închinare Îi pace întotdeauna lui Dumnezeu. "

Dând aceste instrucţiuni, doamna White a înlăturat ea însăşi posibilitatea persecuţiei pentru legea duminicii pe care o prezisese înainte.


Previous Capitolul Next Capitolul BACK HOME