Hvad synes Gud mon om juletræer?

Af Dirk Anderson

Ellen White etablerede en tradition sidst i 1870-erne, med at have et juletræ i alle Adventkirker, som man kunde lægge sit offer på. Denne tradition bliver brugt i mange adventkirker i dag. 

"Gud vil være meget tilfreds hvis man hvert år til jul, i alle kirker, har et juletræ som man kan hænge offergaver på, store som små, til kirkerne." (Review and Herald, 11 dec. 1879)

"Lad de nuværende menigheder skænke Gud et juletræ i sin kirke, og hænge frugten af deres velgerning og taknemmelighed på det, ofre der kommer fra villige hjerter og hænder, frugter som Gud vil modtage som et udtryk for vores trofasthed og store kærlighed til ham fordi han gav os sin søn, Jesus Kristus. Lad det stedsegrønne træ blive fyldt med frugt, dyrebar, ren og hellig og acceptabel for Gud. Bør vi ikke holde en jul som himlen kan godkende? (Review and Herald, 9 dec 1884)

ANALYSE

JULETRÆET SOM ET SYMBOL PÅ HEDENSK BAAL-TILBEDELSE

 Flere hundrede år før Kristi fødsel, fældede de hedenske romere de stedsegrønne træer, og bragte dem ind i sine hjem for at den 25 december tilbede "Baal-Berith". Ægypterne bragte også træer ind i sine hjem for at den 25 december tilbede sine hedenske Messias "Baal-Tamar". Ifølge hedensk lære var Adonis moder, Solguden, på mystisk vis blevet forandret til et træ, og havde i denne tilstand frembragt sin guddommelige søn. Det stedsegrønne træ har absolut ingen forbindelse til noget der vedrører Kristi fødsel. Det er kun en hedensk tradition.

DOBBELT STANDPUNKT VEDR. HEDENSKE SYMBOLER?

 Ellen White fordømte højlydt den katolske kirke for at have tilegnet sig brugen af hedenske symboler

"For at sikre omvendelse, blev den ophøjede standard i den kristne tro sat ned, og resultatet blev "en hedensk flod", der strømmede ind i kirken og bragte med sig deres vaner, handlinger og afguder. (Great Controversy, p. 384)
"Selvom disse afgudstilbedere foregav at være omvendt, bragte de deres afgudsdyrkelse med ind i kirken, og ændrede kun deres genstand for tilbedelse af helgenbilleder, og endog Kristus, og Maria, hans moder. Da de oprigtige Kristne gradvist forenedes med dem blev kristendommen fordærvet og kirken mistede sin renhed og kraft." (Early Writings, p. 211)
"Mange hedenske nationer påstod at deres billeder kun var figurer eller symboler med hvilke de tilbad Guddommen, men Gud har erklæret sådan en tilbedelse for synd." (Patriarchs and Prophets, p.306)

Selv i dag bliver det fordømt af nogle hvis man hænger et kors op i en adventkirke eller i kirketårnet. I en SDA kirke jeg engang besøgte, kan jeg huske at jeg hørte en debat, der opstod da kirken skulle beslutte sig for om de skulle købe nogle dekorative lys til kirkens hellige, der havde små kors indgraveret. De første Adventister så meget ned på at bruge korset som et symbol.

"De kristnes mærke er ikke et udvendigt tegn, som at bære et kors". (Signs of the Times, 12 August 1908

For et folk, der prøvede at undgå hedenske symboler, selv korsets symbol, virker det ironisk at deres profet sagde at Gud ville blive meget tilfreds med at der stod et stedsegrønt træ i deres hellige kirker på den selv samme 25 dec. som de hedenske romere bragte de stedsegrønne træer ind, for at tilbede "Baal-Berith."

Er Gud "tilfreds" med at have hedenske symboler i sin kirke?

Det virker som om de tidlige Adventister var villige til at ofre deres høje idealer vedr. hedensk symbolik, da det gik op for dem at træet kunde bruges som "penge-maskine". Retfærdiggør "ofre til Gud" på juletræet, dette hedenske symbol, og gør det acceptabelt i Guds øjne?

"For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens?...Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne?...Derfor: Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer." (2 Kor 6:14-17)
"Han (Satan) har bedraget dem, forlammet deres modtagelighed og placeret hans helvedes banner lige midt iblandt dem, og de er så fuldstændig bedraget at de ikke ved at det er Ham....De er afgudsdyrkere og er værre, meget værre i Guds øjne, end de hedenske, alvorligt troende tilbedere som ikke ved bedre." (Testimonies, vol. 2 p. 440)
Kategori: Ellen White Artikler
DEL dette ved hjælp af ikonerne for sociale medier nedenfor