De sidste tider

Mette Makkonen, Januar 1999, oversat til dansk af muldvarpe

Ved studier af "Konfrontation"af E.G.White/ kontra Bibelen er vi nogle der er kommet frem til en anden opfattelse om de sidste tiders tegn. Mange ting, der opfattedes som mirakler af de første adventister og tegn på Jesu komme, er helt normale og, for en dels vedkommende, tilbagevendende naturfænomener som af et ivrigt ventende folk opfattedes som varsler for Hans komme. Som det vil fremgå af disse citater fra bøger, tilgængelige for alle, er det varsler af meget begrænset betydning og ligeså meget lokale fænomener i forhold til de katastrofer, som Bibelen taler om.

I følge Åb. 6. 12-13-14 kommer der et stort jordskælv, "solen blev sort, månen som blod, og stjernerne faldt ned på jorden som når et figentræ kaster sine umodne frugter, når det rystes af en stærk storm. Og himlen blev trukket væk som en bogrulle rulles sammen og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. Dette sker når det 6. Segl brydes.

Matt. 24.15-31. Mark.13.14-20, 24 -27. taler om at" Ødelæggelsens vederstyggelighed står på hellig grund". Da skal de hellige (eller beseglede ) flygte ud fra hende til bjerge og øde steder. Vi skal bede til at vor flugt ikke sker på en sabbat eller om vinteren.

THI DA skal der komme en stor trængsel hvis lige ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu og heller ikke senere skal komme. Og dersom ikke disse dage blev afkortede , da blev intet menneske frelst, men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkortes.Matt.24. 29. STRAKS efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne skal falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes. Se også Es 13. 9-13. Vers 30. Og da skal Menneskesønnens tegn vise sig på himlen--- osv.

I Joh Åb.16.17-21 tales også om et stort jordskælv "som der aldrig har været magen til siden der kom mennesker på jorden". Dette er den 7. Engels skål. " Konfrontation" af E. G. White side 256 henvises til jordskælvet i Lissabon år 1755 som det værste, man har hørt tale om. Det skal absolut ikke undervurderes, men der har både før 1755 og senere indtruffet lignende og større jordskælv end dette. Og der kommer flere. Der har allerede været mange større siden

.Uddrag fra "Lademanns leksikon" år 1995:Under artikel "jordskælv" ." Jordskælvets dybde er afgørende for ødelæggelserne. Agadir-jordskælvet lå 2-3 km nede og gav trods Richter-ballet 5,8 15.000 døde. Mens et jordskælv på 7,2 i Spanien 1954 i 650 km's dybde kun gav ubetydelige skader, gav 7,2 i 1962 i Iran 12.000 døde. 1. november 1755 blev Lisboa næsten helt ødelagt af et jordskælv af styrken 8,5; ca. 50.000 omkom. Siden midten af 1980'erne er der indtruffet talrige jordskælv, hvoraf flere med store tab af menneskeliv og voldsomme ødelæggelser til følge: 1985 ramtes Mexico City, hvorunder der efter regeringens opgivelser omkom 5000 mennesker, uofficielt langt flere; 1988 indtraf et kraftigt jordskælv i Armenien, hvor tre byer ødelagdes, og 25.000 mistede livet; og 1990 ramtes Iran inden for fire dage af flere jordskælv, der kostede 40-50.000 mennesker livet".. Programmet" orientering" på program 1, Danmarks radio 13-08-98

Lektor ved Århus universitet, Kjeld Erik Skov udtaler i forbindelse med de aktuelle oversvømmelser af Yantze-floden, at de kinesiske myndigheder censurerer nyhederne ved store katastrofer for at undgå panik. Således også et stort jordskælv 1976 lige efter Maos død. Jordskælvet udløste i øvrigt et regeringsskifte.

Ved jordskælvet omkom uofficielt næsten 700.000 mennesker. (off. 100.000 ). Citat slut.

Store jordskælv har også forekommet andre steder på kloden i vort århundrede. Følgende citat fra Lademanns leksikon:

Årstal Lokalitet Antal døde

1905

Kangra , Indien

375.000

1923

Tokio, Japan

143.000

1927

Kina

200.000

1976

NØ- Kina

100.000

Uoff.695.000

Joh.Åb.vers12  : Og jeg så: Da Lammet brød det sjette segl, kom der et stort jordskælv, og solen blev sort som en sæk, og hele månen blev som blod, v13 og himlens stjerner faldt ned på jorden, som et figentræ taber sine frugter, når stormen rusker i det. v14 Og himlen blev trukket væk, som en bogrulle rulles sammen, og hvert bjerg og hver ø blev flyttet fra deres plads. v15 Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. v16 Og de sagde til bjerge og klipper: »Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. v17 For nu er deres vredes store dag kommet, og hvem kan da bestå? «Dette er fra Johannes åbenbaring, og det anses af mange at være et fuldbyrdet faktum.

I området  hvor solformørkelsen skete, havde der en tid pågået store skovbrande, og der lå en tyk sky overalt. Dette samt et ordentligt tordenvejr var med til at mørklægge landskabet. Det forklarer også at månen var “ rød som blod."

Stjernefaldet i 1833, “faldt” også 331/4 år tidligere. Da lagde man blot ikke mærke til det, da der ikke på dette tidspunkt var nogen der gik og ventede på Kristi genkomst. De faldt igen år 1867 i februar, atter i maj 1900, i august 1933, og i november 1966. Citatet er taget fra Guiness  rekordbok( Svensk udgave) 1973. “ Største meteoridesværm  “ Leoniderne ” som udgår fra stjernebilledet “Løven”  iagttages 17. November 1966. Meteoritterne passerede over Arizona i et antal af 2300/min. Dette er det største kendte nedfald i moderne tid. “Leoniderne ” er en sværm meteoritter som passerer jorden hver ca. 331/4. år.” Citat slut

Vi så den her i norden i november 1998, og igen i 1999 .Så den er også afdramatiseret.

Enl. Tycho Brahe observatoriets computer faldt der ca. 50.000- 100.000 stjerneskud / time i 1833 og over 150.000/ time i 1966. Og de fortæller også, at man først efter 1833 vidste hvad en meteorregn var, så selvfølgelig var det et slags mirakel.

Er det muligt at denne profeti endnu ikke er gået i opfyldelse trods at det er den almindelige opfattelse hos en del adventister, og tror vi at disse tegn er forbeholdt USA? Det drejer sig om et område på ca. 150 km i tværsnit Og hvad med de øer som skal forsvinde ved samme lejlighed?

Jeg mistænker at Bibelen taler om en katastrofe af så store dimensioner at vi kan tale om en global katastrofe og ikke et lille lokalt fænomen, som det meste af verden aldrig har hørt tales om, et lille uvejr i Amerika.

(E.G.W.: Ellen Gould White, en af pionererne indenfor 7. dags-adventisterne og udnævnt til profet af menigheden).

Her fandt vi ud af, at der var andre med samme mening 1 år senere.

Kategori: Ellen White Artikler
DEL dette ved hjælp af ikonerne for sociale medier nedenfor