Затворената врата

 

Какво е това, което не е казано на повече от адвентистите?

 

        Защо вратата на спасението беше затворена в 1844 год.

        Защо г-жа Уайт учеше тази доктрина от своите видения

        Защо затворената врата беше отворена в 1851 год.

        Защо ученията за Затворената врата бяха извадени от писанията на сестра Уайт

        Защо адвентистите не обичат да говорят за затворената врата днес

 

Изследване на доказателствата

 

 

Кратко обобщениена доктрината за затворената врата. Прочетете първо това!

 

Хронологията на събитиятаот 1844 год. до 1851 год. показва издигането и падането на доктрината за затворената врата.

 

Обширно обобщение на доктрината за затворената врата. Задълбочен анализ.

 

Защо Джеймс Уайт изтри част от писанията на пророка?

 

Писанията на Елън Уайт не са директно откровение от Бог. Флетчър представя поразителни доказателства, че Елън Уайт учеше доктрината за затворената врата от видения.

 

Раните видения бяха извадени от печат. Това е история за спирането от печат на раните видения на г-жа Уайт. Този анализ беше написан през 1866 год. от двама проповедника, които бяха свързани със семейство Уайт и бяха част от раното адвентно движение.