Изложение от г-жа

Лусинда Бурдик

 

Виденията на Елън Хармън

 

 

Аз произхождам от Баптистко семейство и бях обърната в религията на Исус Христос, когато бях дете.

 

Влиянието на адвентното движение през 1843 и 1844 год. достигна до мен, но аз не разбирах техните доводи, нито бях идентифицирана с тях по какъвто и да е начин до 1845 год.

 

За пръв път чух за г-ца Елън Хармън (по-късно г-жа Елън Уайт) в раната зима (януари или февруари) на 1845 год., когато, моя чичо, Джосая Литъл, дойде в къщата на баща ми и каза, че видял някоя си Елън Хармън в момент на получаване на видения, за които тя твърдеше, че й били дадени от Бог. Той каза, че тя е заявила, че Бог и е открил, че вратата на милостта е била затворена завинаги, така че вече нямаше спасение за грешниците.

 

Това ми причини много тревоги и мъки, тъй като аз не бях кръстена и моето младежко сърце беше много обезпокоено относно моето спасение, ако вратата на милостта е била наистина затворена.

 

През 1845 год. аз срещнах г-ца Елън Хармън няколко пъти в къщата на чичо ми в Южен Уиндхам, Мериленд. Първата от тези срещи беше през май, когато я чух да заявява, че Бог й е открил, че Исус Христос ще се завърне на тази земя през юни, следващия месец. По време на коситбата на сеното аз я срещнах отново, този път придружена от Джеймс Уайт на същото място и чух, когато чичо ми я запита, относно провала на пришествието на Господ, според нейното видение. Тя отговори, че това й е било казано на ханаански език, който тя не е разбирала; но след това разбрала, че Христос ще се завърне през Септември, по време на втората коситба на сеното, а не на първата.

 

През есента на 1845 год. аз отново посетих, моя чичо, Джосая Литъл. Една събота вечер през октомври, шестима души дойдоха в хотела му като между тях бяха Елън Хармън и Джеймс Уайт.

 

Аз прекарах тази нощ в една стая заедно с г-ца Мери Боджи и г-ца Хармън. Елън говореше много относно своите видения и аз изявих искрено желание да я видя по време на видение. На следващата сутрин (неделя) в мое присъствие и това на други г-ца Боджи упрекна Джеймс Уайт, за това, че пътува с Елън Хармън и го обвини, че по този начин допринася позор и скандал на делото на Христос, като продължава да прави това. Той защити своето поведение, като каза, че е негово задължение да и помага да споделя виденията си. Ядосано той се възмути от упрека на г-ца Боджи и отхвърли възможността да се ожени за това малко деформирано нещо, които бяха неговите точни думи, като сочеше към нея, седяща на стол.

Същият този следобяд, Уайт проповядва в дома на Андрю Боджи, на около половин миля от къщата на, моя чичо, и главната тема на неговата проповед беше, че вратата на милостта е била затворена на десетия ден от седмия месец през 1844 год., и че след това вече нямаше спасение за грешниците, и че Бог откриваше себе си, на Своя народ чрез видения.

 

Известно време след завършването на тази следобедна служба, Мери Боджи, Елън Хармън и аз отидохме до близката горичка за молитва. Докато се молех, изведнъж Елън Хармън падна на земята и остана неподвижна. Г-ца Боджи веднага изпрати за Джеймс Уайт, който тя каза, че е единствения, който може да говори с нея по време на видение. Джеймс и много други дойдоха веднага на мястото и той започна да и задава най-различни въпроси.

 

Нейните очи останаха отворени и тя гледаше безжизнено. Понякога, когато отговаряше на въпросите, тя се изправяше вдървено до наполовин седяща позиция и отново падаше на земята. Позицията й на земята изглеждаше много неудобна, така че аз поставих главата й в скута си и така я подкрепях по време на цялото събитие.

Много от въпросите, които Уайт и зададе, бяха относно духовното състояние на хора, които живееха в околността.

 

За някои тя каза, че са в изправни отношения с Бог, докато други имаха петна по дрехите си.

 

Забележително беше, че тези, които имаха петна, бяха същите, които отхвърляха нейните видения или се колебаеха да ги приемат напълно.

 

Тя дори обяви съдбата на умрелите, виждайки някои, на които Уайт беше споменал имената, имащи корона на велика слава, а други отхвърлени от Бог.

 

По време на този транс аз чух Елън Хармън да заявява, че Исус Христос е станал от престола на милостта и е влезнал в Пресветото място в небето, и че вратата на милостта е затворена завинаги, и света е безнадеждно обречен. Също така тя заяви, че дявола е окупирал престола на милостта и мамеше хората, които се молеха за Светия Дух, като им изпращаше определени ободряващи влияния, които те погрешно приемаха за силата на Духа. Тя повтори няколко пъти тези изказвания.

 

Това състояние на транс продължи повече от един час и някой каза, че падащата роса, може да причини настинка на някои хора. Уайт каза: Волята на Господ е тази, която може да прекрати видението, след което тя се изправи и прие нормалното си поведение.

Скоро след това, доверието и интереса в тази фанатизирана двойка изчезна, тъй като виденията бяха не само детински и лишени от смисъл, но абсолютно противоречащи си едно на друго. Значителен скандал беше предизвикан от интимността между този мъж и тази жена, но приказките постепенно заглъхнаха след тяхната женитба през 1846 год., около една година след случая, който току що беше описан.

 

Тяхното влияние и поле за работа в Мейн беше изгубено и скоро те заминаха на запад, където успяха да предизвикат значителен интерес и да спечелят много последователи чрез своето проповядване на съботата.


[подпис]   Lucinda Burdick

 

State of Connecticut,
Fairfield County, SS.,

 

Bridgeport, Sept. 26, 1908, A.D.